Starikoiden puheenjohtajat

Starikoissa puheenjohtajina ovat toimineet seuraava henkilöt:

Aake Paavola (1940-2010), puheenjohtajana: 1977-1989
Paavolaa voidaan pitää Starikoiden varsinaisena perustajana ja puuhamiehenä ja hänet on myös nimetty seuran kunniapuheenjohtajaksi.
Jari Mälkiä, puheenjohtaja 1990-2000
Topi Korhonen, puheenjohtaja 2001-2003
Marko Ek, puheenjohtaja 2004-2006
Antti Tuomenoksa, puheenjohtaja 2007-2011
Reko Juntto, puheenjohtaja 2012-